Utvalgte kompetanseområder

Strategi og forretningsutvikling - ikon

Strategi og Forretningsutvikling

Udelt AS hjelper bedrifter med å navigere komplekse forretningslandskaper gjennom målrettet strategisk rådgivning. Vi utvikler skreddersydde forretningsmodeller og implementerer effektive strategier for å sikre bærekraftig vekst. Vår kompetanse innen endringsledelse og digital transformasjon gjør at vi kan tilpasse oss raskt skiftende regulatoriske krav og teknologiske mulighetsrom, slik at våre kunder alltid ligger et steg foran konkurrentene.

Digital transformasjon - ikon

Digital Transformasjon

Hos Udelt AS utnytter vi teknologiens potensial for å drive innovasjon og effektivisering i bedrifter. Vi analyserer og redesigner forretningsprosesser, implementerer digitale verktøy og leder omfattende transformasjonsprosjekter. Vår erfaring og ekspertise sikrer at organisasjoner kan møte fremtidens krav og muligheter med smidighet og selvtillit, samtidig som vi gir opplæring og kompetanseutvikling for varig endring.

Sikkerhet og personvern - ikon

Sikkerhet og Personvern

Udelt AS er en ledende aktør innen informasjonssikkerhet og personvern. Vi tilbyr omfattende tjenester innen IT governance, risikostyring, og implementering av sikkerhetsarkitektur. Vårt fokus på innebygd personvern og samsvar med GDPR og andre regelverk sørger for at våre kunders data og systemer er beskyttet, samtidig som vi oppfyller alle lovpålagte krav til personvern og sikkerhet.

Sikker programvareutvikling og arkitektur - ikon

Sikker Programvareutvikling og Arkitektur

Udelt AS leverer ekspertise innen sikker programvareutvikling og robust systemarkitektur. Vi har dyp kunnskap om sikkerhetsprotokoller som OAuth 2.0 og OpenID Connect, og tilbyr tjenester innen identitets- og tilgangsstyring (IAM). Vår tekniske kunnskap sikrer at våre kunders programvareløsninger ikke bare er funksjonelle og effektive, men også motstandsdyktige mot sikkerhetstrusler.

E-Helse - ikon

E-Helse

Udelt AS spesialiserer seg på teknologiske løsninger for helse- og omsorgssektoren. Vi utvikler og implementerer avanserte eHelse-løsninger som forbedrer helsetjenestene. Vår ekspertise inkluderer nasjonale autentiserings- og datadelingstjenester, digital identitet, og teknisk arkitektur for plattformer. Våre løsninger sikrer effektiv, sikker og personvernvennlig levering av helsetjenester.

Våre tjenester inkluderer

Udelt AS tilbyr omfattende rådgivningstjenester som hjelper organisasjoner med å møte dagens utfordringer og forberede seg for fremtiden. Våre rådgivningstjenester inkluderer:

  • Strategisk sparring: Våre eksperter samarbeider tett med ledelsen for å utvikle og implementere effektive strategier som støtter organisasjonens langsiktige mål. Vi tilbyr innsikt og veiledning som er tilpasset organisasjonens unike behov.
  • Prosjektledelse: Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse som sikrer at komplekse prosjekter leveres i tide, innen budsjett, og med de ønskede resultatene. Våre prosjektledere har omfattende erfaring med å lede tverrfaglige team og administrere ressursene effektivt.
  • Kompetanseheving: Vi tilbyr skreddersydde kurs, workshops og foredrag som dekker et bredt spekter av emner, fra teknologiske trender til spesifikke fagområder som sikkerhet og digital transformasjon. Vårt mål er å sikre at din organisasjon har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å lykkes.

Udelt AS tilbyr tjenester innen sikker programvareutvikling og system- og løsningsarkitektur. Våre tjenester inkluderer:

  • Sikker programvareutvikling: Vi utvikler skreddersydde programvareløsninger som møter spesifikke behov og krav, med fokus på sikkerhet og høy kvalitet. Våre utviklere har ekspertise innen sikkerhetsprotokoller og standarder, og sørger for at alle løsninger er beskyttet mot digitale trusler.
  • Systemarkitektur: Vi designer og implementerer robuste og skalerbare systemarkitekturer som sikrer optimal ytelse og pålitelighet. Vår erfaring inkluderer både on-premises og skybaserte løsninger.
  • Løsningsarkitektur: Vi utvikler integrerte løsninger som sikrer sømløs samhandling mellom ulike systemer. Våre løsninger er skreddersydd for å møte kundens spesifikke krav og sikre høy ytelse og skalerbarhet.

Udelt AS er ledende innen utvikling og implementering av løsninger for identitets- og tilgangsstyring. Våre tjenester inkluderer:

  • Autentisering og Autorisasjon: Vi utvikler og implementerer avanserte autentiserings- og autorisasjonsløsninger som sikrer at kun autoriserte brukere får tilgang til sensitive systemer og data. Våre løsninger inkluderer blant annet HelseID, en nasjonal tjeneste for autentisering i helsesektoren.
  • Digital Identitet: Vi tilbyr løsninger for digital identitetsforvaltning som sikrer trygg og effektiv håndtering av brukeridentiteter. Våre tjenester inkluderer implementering av identitetsløsninger basert på protokoller som OAuth2 og OpenID Connect.
  • dentitetsstyring: Vi implementerer identitetsløsninger som muliggjør sikker og sømløs tilgang på tvers av organisasjoner og systemer. Våre eksperter sikrer at alle løsninger oppfyller de strengeste sikkerhetskrav og regulatoriske standarder.

Visjon: Vår visjon er å være den foretrukne partneren for bedrifter som ønsker å realisere sitt fulle potensial gjennom digital transformasjon, strategisk utvikling og bruk av sikker teknologi. Vi tror på å bygge langsiktige partnerskap basert på tillit og gjensidig respekt, med et mål om å alltid overgå kundens forventninger.

Verdier: I alt vi gjør, er vår suksess avhengig av hvor godt vi lykkes med å hjelpe våre kunder. Dette er fundamentet i våre kjerneverdier. Når våre kunder lykkes, vet vi at vi har gjort en god jobb.

Gjennom våre kjerneverdier samarbeid, kvalitet, integritet og trygghet, forplikter vi oss til å være en pålitelig partner i våre kunders digitale transformasjonsreise.

Med bred ekspertise innen områder som strategiutvikling, sikker programvareutvikling, digital identitet og personvern, er vi godt rustet til å møte de utfordringene våre kunder står overfor. Våre tjenester spenner fra rådgivning og kompetanseheving til utvikling av komplekse teknologiske løsninger.

Velkommen til Udelt AS – din partner for fremtidens løsninger.

Kontakt oss

Udelt AS, org.nr: 932925982.

Denne nettsiden bruker ikke cookies til sporing.