Digital Identitet
Datadeling
Sikkerhet

Konfidensialitet

Hemmelighold av data

Integritet

Sikre at data ikke er endret av uvedkommende

Autentisering

Innlogging
Eksternaliserte identiteter

Uavviselighet

Knytte handlinger opp mot en spesifikk person eller virksomhet

Eksternaliserte identiteter
Sett brukeren i fokus

Digitale identiteter lagres i systemene hos identitetstilbydere. Dette kan være sosiale nettverk eller arbeidsgivere. Vi har alle mange digitale identiteter. Ved å eksternalisere identitetene i systemet ditt lar du dine brukere ta valget selv.

Sikkerhet er vanskelig, og autentiseringsmekanismer er ikke et unntak. Udelt kan hjelpe deg med å ta riktige avgjørelser for å sikre at dine brukeres digitale identiteter blir håndtert på skikkelig måte, og at sikkerhetsmekanismene er godt implementert.

E-Helse
Sikring av sensitive data, helsenettet og nasjonale tjenester

Udelt har over ti års erfaring fra it-prosjekter i norsk helsevesen. Vi er spesialister på sikkerhet og tilgangsstyring, spesielt rettet mot egenutviklet programvare.

De fleste it-systemer innen helsevesenet skal håndtere sensitive personopplysninger og sikkerhet er naturligvis et viktig tema her. Udelt kan bidra med både rådgiving og utvikling i alt fra små innovasjonsprosjekter til større innføringsprosjekter. Som spesialister på sikkerhet kan vi bidra til at ditt system er utviklet i henhold til anbefalte praksiser både for sikkerhet generelt og tilgangsstyring spesielt.

Sikkherhet
KRYPTERING, SIGNERING, AUTENTISERING OG TILGANGSSTYRING

Vi som jobber i Udelt er systemutviklere med lang erfaring og sikkerhet som spesialisering. Vi har bred erfaring fra forskjellige bransjer og deltar aktivt i fagmiljøene for systemutvikling og sikkerhet.

It-sikkerhet er et krevende fagområde det tar mange år å mestre. Udelt kan tilby rådgivning og spesialistkompetanse på dette området for dine utviklingsprosjekter. I tillegg til våre egne ansatte har vi tilgang på internasjonalt anerkjente fagspesialister innenfor våre spesialområder.